Κόρινθος, 12/8/2021 Αγαπητοί συμπολίτες, Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ 1/9/2020 (σύμφωνα με το άρθρο 16 της Π.Ν.Π/10-8-2020 (ΦΕΚ 157Α...

 

Κόρινθος, 12/8/2021

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ 1/9/2020 (σύμφωνα με το άρθρο 16 της Π.Ν.Π/10-8-2020 (ΦΕΚ 157Α ).

Σύμφωνα με το νόμο έχουν προβλεφθεί όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνεται η συνταγογράφηση με χειρόγραφη συνταγή. Πρόκειται για:

  1. Aσφαλισμένους των λιγοστών πλέον ταμείων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
  2. Περιπτώσεις πολιτών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ δηλ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (π.χ. τουρίστες ή μετανάστες),
  3. Πολίτες που τη δεδομένη στιγμή νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική άρα θα λάβουν τα φάρμακά τους από το φαρμακείο του νοσοκομείου/κλινικής, αλλά και
  4. Περιπτώσεις που το φάρμακο αφορά σε κατοικίδιο ζώο, οπότε η χειρόγραφη συνταγή εκδίδεται από τον Κτηνίατρο στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Σε κάθε περίπτωση μια συνταγή που εκδίδεται χειρόγραφα από τον θεράποντα Ιατρό, Οδοντίατρο ή/και Κτηνίατρο και αφορά μια τέτοια εξαίρεση, πρέπει να αναγράφει τα ίδια στοιχεία με μια ηλεκτρονική συνταγή για να εκτελεστεί νόμιμα στο φαρμακείο. Άρα οπωσδήποτε τα: ονοματεπώνυμο ασθενούς, ημερομηνία έκδοσης, διάγνωση, σκεύασμα και ποσότητα αυτού, δοσολογία και διάρκεια θεραπείας, αιτιολόγηση έκδοσης χειρόγραφης συνταγής (επιλογή μίας από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω), σφραγίδα/υπογραφή ιατρού ή οδοντίατρου ή κτηνίατρου.

Τα φαρμακεία σε ολόκληρη την επικράτεια δεν δύνανται να εκτελέσουν συνταγές αντιβιοτικών αν δεν συμμορφώνονται οι συνταγές αυτές με τις παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις και είναι εκ του νόμου ευθύνη του θεράποντα ιατρού να προμηθεύσει με την κατάλληλη συνταγή τον πολίτη στον οποίον προτείνει αντιβιοτική αγωγή.

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ