Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 3551 Προς : Διεύθυνση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Υπόψιν κ. Αγγούρη Γεώργιου Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου... ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑΡΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3551

Προς : Διεύθυνση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Υπόψιν κ. Αγγούρη Γεώργιου

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ, Υπόψιν Προϊσταμένης κας Λίτσα Γιώτας

Με το υπ’ αριθμ. ΔΒ4Ζ/οικ20724 έγγραφο σας, οι υπηρεσίες σας ζητούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τις συνταγές μηνός Αυγούστου, που κατατίθενται αρχές Σεπτεμβρίου, να υπάρχει διαχωρισμός των συνταγών της ομάδας των ηπαρινών και υποβολή τους σε ξεχωριστό φάκελο και ξεχωριστό τιμολόγιο.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με την εξαίρεση των αντιπηκτικών ενέσεων από τη φαρμακευτική δαπάνη του μηνός Αυγούστου:

Η ΗΔΙΚΑ δεν διαχωρίζει τις συνταγές των ηπαρινών ώστε να εκδίδονται από τον συνταγογράφο ιατρό χωριστά, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Οι εταιρείες λογισμικού, οι οποίες εξελίσσουν τα προγράμματα διαχείρισης φαρμακείου που λειτουργούν μέσω API επί του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ, αδυνατούν εν μέσω Αυγούστου λόγω αδειών του προσωπικού και ειδικά των προγραμματιστών τους, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εγχειρήματος.

Για να μπορέσουν άλλωστε να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση χωριστού υπολογισμού της δαπάνης για τις αντιπηκτικές ενέσεις θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα στοιχεία διαχωρισμού και διαφορετικής σήμανσης ATC των εν λόγω σκευασμάτων σε πίνακες, προκειμένου να τους επεξεργαστούν.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την υποβολή μηνός Αυγούστου αδυνατούν να διαχωριστούν οι συνταγές ηπαρινών.

Στην περίπτωση που οι εταιρείες κατασκευής λογισμικού φαρμακείου υλοποιήσουν τη δυνατότητα του ξεχωριστού τιμολογίου, αφού η ΗΔΙΚΑ προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές, τότε τα ιδιωτικά φαρμακεία θα είναι σε θέση να εκδώσουν ξεχωριστό τιμολόγιο μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης.

Πάγια είναι η θέση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ότι αυτή η υπεργραφειοκρατική φιλοσοφία του ΕΟΠΥΥ δεν έχει κανένα νόημα για τον διαχωρισμό των δαπανών από την στιγμή κατά την οποία οι Υπηρεσίες μπορούν να ξεχωρίσουν από μόνες τους μηχανογραφικά τις δαπάνες για ηπαρίνες, εμβόλια και για τα υπόλοιπα φάρμακα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ