Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 3404 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Οι πληρωμές για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο από τον ΕΟΠΥΥ θα πραγματοποιηθούν με... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΟΥ

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3404

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι πληρωμές για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο από τον ΕΟΠΥΥ θα πραγματοποιηθούν με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο όπως ορίζει ο νόμος. Όμως παράλληλα έχει ζητηθεί παράταση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο επικείμενος τακτικός έλεγχος δεν θα προχωρήσει αν δεν λυθούν τα σοβαρά διαδικαστικά ζητήματα που έχει θέσει ο ΠΦΣ . Και αυτά είναι η τακτικότητα των πληρωμών μας αλλά και η άρση των στρεβλώσεων του δειγματοληπτικού ελέγχου.

Επομένως ο γνωστός παραπληροφορητής του Κλάδου, για άλλη μια φορά διαψεύδεται, και λόγω άγνοιας και λόγω συνειδητής παραπληροφόρησης Επιτέλους να σταματήσει να παίζει με τους συναδέλφους για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που είναι οι πληρωμές. Ας το καταλάβει καλά, εμείς δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη που έκαναν κάποιοι με πληρωμές έξι (6) μηνών για τα ιατροτεχνολογικά και περικοπές 40%.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ          ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ