Αθήνα,  29 Ιουλίου   2021 Αριθμ. Πρωτ. 3403 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ένα πάγιο αίτημα του ΠΦΣ που παρέχει... Θεσμική επίλυση του πάγιου αιτήματος του Π.Φ.Σ για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του ΠΦΣ και των Συλλόγων.

 

Αθήνα,  29 Ιουλίου   2021

Αριθμ. Πρωτ. 3403

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ένα πάγιο αίτημα του ΠΦΣ που παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων και θωρακίζει και μετεξελίσσει το ΙΔΕΕΑΦ σε ένα σύγχρονο Ν.Π.Ι.Δ. (παύοντας συγχρόνως να λειτουργεί ως Α.Ε.), εισέρχεται σε διαδικασία άμεσης θεσμικής επίλυσης.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου παρουσιάσθηκε από τον Υπουργό Υγείας και εγκρίθηκε Σχέδιο Νόμου για την «Συστηματοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει τον ΠΦΣ και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας το υφιστάμενο πλαίσιο της οποίας ανατρέχει στο 1928».

Εντός δε του Σεπτεμβρίου το εν λόγω Σχέδιο Νόμου θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Βουλή.

Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα για τον ΠΦΣ και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που θα τους επιτρέψει να παρέχουν ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους συναδέλφους φαρμακοποιούς, δεδομένου ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε λίγα χρόνια θα συμπλήρωνε τα εκατό από την ψήφισή του.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ