Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 3365 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε διαμορφωμένο αρχείο σε μορφή EXCEL για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών,... Διαμορφωμένο αρχείο για την καταχώρηση των Συνταγών Ναρκωτικών, μόνο για όσα φαρμακεία εκτελούν μέσω ΗΔΙΚΑ

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3365

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε διαμορφωμένο αρχείο σε μορφή EXCEL για την ηλεκτρονική καταχώρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών, όπως είναι υποχρεωτικό να τηρείται από 1.7.2021 βάσει του ν. 4812/2021 άρθρο 78.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το αρχείο αυτό αφορά μόνο τους Συναδέλφους που δεν διαθέτουν πρόγραμμα διαχείρισης Φαρμακείου και εκτελούν ηλεκτρονικές συνταγές μέσω ΗΔΙΚΑ.

Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά ενέργεια διότι οι εταιρείες Προγραμμάτων διαχείρισης φαρμακείου αναπτύσσουν ήδη την εφαρμογή η οποία θα ενημερώνει αυτόματα το «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών» κατά την εκτέλεση των συνταγών ναρκωτικών.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΑΛΤΑΣ    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ