Αθήνα, 14/7/2021 Αρ. Πρωτ. 3285 Ένα πάγιο αίτημα του Π.Φ.Σ. ικανοποιήθηκε, επιλύοντας το πρόβλημα εκατοντάδων φαρμακοποιών που βρίσκονται σε καθεστώς εκχώρησης ή κατάσχεσης... ΠΦΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ REBATE

 

Αθήνα, 14/7/2021

Αρ. Πρωτ. 3285

Ένα πάγιο αίτημα του Π.Φ.Σ. ικανοποιήθηκε, επιλύοντας το πρόβλημα εκατοντάδων φαρμακοποιών που βρίσκονται σε καθεστώς εκχώρησης ή κατάσχεσης των λογαριασμών τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Με νομοθετική ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στα φαρμακεία αυτά, που είχαν συσσωρευμένες οφειλές προς τον Οργανισμό, λόγω μη παρακράτησης του Rebate για πολύ μεγάλο διάστημα από τον ΕΟΠΥΥ, να εξοφλήσουν τις οφειλές αυτές σε 36 δόσεις. 

Το πρόβλημα σταματά εδώ, αφού πλέον από τις συνταγές μηνός Απριλίου 2021 γίνεται πρώτα η κράτηση του Rebate και μετά θα ακολουθεί η πληρωμή των εκχωρήσεων ή κατασχέσεων.

Έτσι δεν θα αθροίζονται οφειλές Rebate και δεν θα απειλείται η βιωσιμότητα των φαρμακείων αυτών.

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ       ΣΕΡΑΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ