ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Κόρινθος, 5/7/2021 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                       Αριθμ. Πρωτ. : 97 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)    ... Πρόσκληση για ΓΣ του ΦΣΚ και του ΔΙΛΟΦΑΚΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Κόρινθος, 5/7/2021
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                       Αριθμ. Πρωτ. : 97
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)    
ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63
20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ. & Fax: 27410-29778
E-mail: fasyko@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 12-7-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ. μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο, με θέματα:

1) Παρουσίαση έργου Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας Δήμου Κορινθίων.
2) Δράσεις των φαρμακείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
3) Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2020.
4) Ενημέρωση για τρέχοντα συνδικαλιστικά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα επιλεγεί με κλήρωση το μέλος που θα του παρασχεθεί δωρεάν λογισμικό αλληλεπιδράσεων φαρμάκων για ένα (1) έτος, εκ μέρους της εταιρείας ITRUSTMED.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 14-7-2021 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης» επί της οδού Δαμασκηνού και ώρα 20:00 μ. μ.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για τη διεξαγωγή της ΓΣ δια ζώσης, θα σας κοινοποιηθεί μέσω e-mail προσεχώς.

Για το Δ. Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ           ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ                               Κόρινθος, 5/7/2021
ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Προς: Τα Μέλη του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ
ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63
20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. & FAX: 27410-29778                                                            Αριθ. Πρωτ: 55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 12/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ. μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο, με θέμα:

Έγκριση Απολογισμού Διανεμητικού Λογαριασμού Μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας Οικ. Έτους 2020.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 14-7-2021 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης» επί της οδού Δαμασκηνού και ώρα 20:00 μ. μ.

Για τον ΔΙ. ΛΟ. ΦΑ. ΚΟ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ