Αθήνα, 18.6.2021 Αρ. Πρωτ. 2872 Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Θέμα: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2020, ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» Αναρτήθηκαν οι... ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2020, ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Αθήνα, 18.6.2021

Αρ. Πρωτ. 2872

Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2020, ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Αναρτήθηκαν οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Εισφορών του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που αφορούν το οικονομικό έτος 2020 και θα χρησιμοποιηθούν από τους λογιστές σας για την προσεχή φορολογική δήλωση.

Για την εκτύπωση αυτών ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

https://www.idika.org.gr/EfkaServices/

ΕΙΣΟΔΟΣ >

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤAXISNET (εισαγωγή κωδικών TAXISNET και ΑΜΚΑ) >

ΕΙΣΟΔΟΣ >

Ηλ. Υπηρεσίες >

Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης >

Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ >

Φορολογικές Βεβαιώσεις για το Οικονομικό Έτος 2020 >

Επιλογές > Εκτύπωση Φορολογικής Βεβαίωσης

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ