Συνάδελφοι, Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για κατάθεση των καταστάσεων απογραφής των ναρκωτικών ουσιών του Ν.1729, έως τις 31/3/21 μετά από παράταση της προβλεπόμενης ημερομηνίας... Υποβολή ετήσιας απογραφής ναρκωτικών φαρμάκων

 

Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για κατάθεση των καταστάσεων απογραφής των ναρκωτικών ουσιών του Ν.1729, έως τις 31/3/21 μετά από παράταση της προβλεπόμενης ημερομηνίας (15/1/21).

Μας ενημέρωσαν από τη Διεύθυνση Υγείας ότι δεν είναι δυνατή η αποστολή τους μέσω email ή fax, καθώς οφείλουν να παραλαμβάνουν πρωτότυπες καταστάσεις.

Επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Υγείας για προγραμματισμό ραντεβού παράδοσης (τηλ. 27413 63256). Εναλλακτικά μπορείτε να τα αποστείλετε με εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ      ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κατεβάστε πατώντας ΕΔΩ την αίτηση και λίστα απογραφής.

Αν κάποιο σκεύασμα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα θα πρέπει να το προσθέσετε χειρόγραφα. Θα καταθέσετε ένα πρωτότυπο αντίγραφο με σφραγίδα υπογραφή στη Δνση Υγείας κι ένα θα κρατήσετε στο αρχείο σας.