Αθήνα, 18/12/2020 Αρ. Πρωτ. 5248 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ... Ενημέρωση για τα βήματα που ακολουθούμε για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Αθήνα, 18/12/2020

Αρ. Πρωτ. 5248

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Σε συνέχεια της από 27-11-2020 ενημέρωσης για τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί κατά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εκδώσετε το «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ν.4611/2019)» που απαιτείται για την κατάθεση των συνταγών ΕΟΠΥΥ κάθε μήνα, αποκλειστικά για την επιλογή «Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση».

Το αποδεικτικό αυτό μπορεί να εκδoθεί μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του  e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα μέσω της πύλης του ΕΦΚΑ ακολουθώντας τα εξής βήματα:

https://www.efka.gov.gr > Εργοδότες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες > Ασφαλιστική Ενημερότητα > Είσοδος στην Υπηρεσία > Σύνδεση με κωδικούς ΕΦΚΑ/Κ.ΕΑ.Ο. (κωδικοί πρώην ΙΚΑ) > (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λήψης Ασφαλιστικής Ενημερότητας) > Νέα αίτηση > Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση > Υποβολή

  Κατά αυτόν τον τρόπο εκδίδεται Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εξάμηνης διάρκειας που αναγράφει:

«Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της.

Ασφαλιστικά ενήμερος ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος»

Στο αποδεικτικό αναγράφεται ότι: «Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα – εργοδότες και ισχύει αποκλειστικά: Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, κλπ.»

Για τις υπόλοιπες «Αιτίες Χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας» συνεκτιμώνται και συνυπολογίζονται τυχόν ατομικές εισφορές στο πρώην ΤΣΑΥ (πριν τις 31-12-2016) οπότε και απαιτείται η διαδικασία ταυτοποίησης της οφειλής , εκκαθάρισης και ρύθμισης.

Στην περίπτωση που ο Φαρμακοποιός είναι αναπόγραφος στα μητρώα του ΙΚΑ/ΕΦΚΑ ως εργοδότης και άρα δεν έχει κωδικούς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ – που συμβαίνει στην περίπτωση που δεν είχε ποτέ υπαλλήλους – η είσοδος για την έκδοση του Αποδεικτικού γίνεται με τα παρακάτω βήματα:

Πληκτρολογούμε στην αναζήτηση google  >  “Ασφαλιστική ενημερότητα – Gov.gr” > Είσοδος στην υπηρεσία > Σύνδεση με κωδικούς Τaxisnet > Νέα αίτηση κλπ. όπως παραπάνω.

Εξυπακούεται ότι για την επιτυχή έκδοση του αποδεικτικού θα πρέπει να μην εκκρεμούν οφειλές, ατομικές ή εργοδοτικές , στον ΕΦΚΑ από 01-01-2017 και μετά.

Για οποιοδήποτε δυσκολία που δεν αφορά όμως τυχόν οφειλές στο πρώην Ταμείο μας, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΠΦΣ στο email: ask@pfs.gr.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας