Ζητείται αδειούχος Φαρμακοποιός για συνεργασία σε φαρμακείο του Δήμου Κορίνθου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2741029778     Αγγελία αναζήτησης φαρμακοποιού

 

Ζητείται αδειούχος Φαρμακοποιός για συνεργασία σε φαρμακείο του Δήμου Κορίνθου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2741029778