Αν είχαμε περικοπές γνωματεύσεων eΔΑΠΥ με το σκεύασμα ειδικής διατροφής (ΣΕΔ) Resurgex, τότε πρέπει να κάνουμε τις εξής απλές κινήσεις:   α) Καταθέτουμε... Τί κάνουμε αν είχαμε περικοπές eΔΑΠΥ με Resurgex

 

Αν είχαμε περικοπές γνωματεύσεων eΔΑΠΥ με το σκεύασμα ειδικής διατροφής (ΣΕΔ) Resurgex, τότε πρέπει να κάνουμε τις εξής απλές κινήσεις:

 

α) Καταθέτουμε στον ΕΟΠΥΥ μια αίτηση θεραπείας.

Δηλαδή ουσιαστικά ένα έγγραφο που ενημερώνει ότι εκτελέσαμε ένα τέτοιο σκεύασμα σε κάποιον ασφαλισμένο και το συνοδεύουμε με κάποια υποστηρικτικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι ο ασθενής παρέλαβε τα σκευάσματα βάσει πραγματικών αναγκών. Τέτοια είναι: πχ τιμολόγιο αγοράς , υπεύθυνη δήλωση ασφαλισμένου ή οικείου του (σε 2 αντίγραφα, καθώς το δεύτερο θα κατατεθεί στην Προκαταρκτική εξέταση που πιθανόν έχετε κληθεί) ότι παραλήφθηκε το σκεύασμα και όσα ο κάθε ένας κρίνει για την δική του υπόθεση ότι αποδεικνύουν τη νομιμότητα διάθεσης του προϊόντος αυτού είτε στον ίδιο τον ασθενή, είτε σε συγγενικό του πρόσωπο , είτε σε νόμιμο εκπρόσωπο τους. Δείτε και τη σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ πώς θα συντάξετε την αίτηση θεραπείας  και νεότερες λεπτομέρειες

β) Οι αιτήσεις θεραπείας που θα απευθύνονται προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να κατατεθούν μέχρι 10.6.2020

 

γ) Τα έγγραφα μπορούν να αποσταλούν στον ΕΟΠΥΥ:

  • ταχυδρομικά (στην Γραμματεία ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ή στην Γραμματεία Πρόεδρου του ΔΣ στην διεύθυνση Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι , Τ.Κ 15123)
  • με mail (ds@eopyy.gov.gr ή president@eopyy.gov.gr)