Δείτε το βίντεο από την ενημέρωση από ειδικούς για τυο νέο ασφαλιστικό και την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας:   ΠΦΣ: Ενημέρωση για το ασφαλιστικό και επιλογή ασφαλιστικών κατηγοριών

Δείτε το βίντεο από την ενημέρωση από ειδικούς για τυο νέο ασφαλιστικό και την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας: