Μαζί με τις γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων, που ΔΕΝ διαθέτουν ΑΜΚΑ, θα πρέπει να καταθέτουμε: φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή του...

 

Μαζί με τις γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων, που ΔΕΝ διαθέτουν ΑΜΚΑ, θα πρέπει να καταθέτουμε:

  • φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή του
  • Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΑΑ) ή της
  • πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

και ταυτόχρονα να «ανεβάζουμε» στο eΔΑΠΥ σάρωση των πιστοποιητικών αυτών (ΕΚΑΑ ή ΠΑΑ ή βιβλιάριο ΕΦΚΑ) σε αρχείο pdf υποχρεωτικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: το αρχείο πρέπει να είναι κάτω από 1 MΒ και να έχει ονομασία με μόνο αριθμούς και γράμματα χωρίς σημεία στίξης