Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19/12/2019, συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, η σύσταση... ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19/12/2019, συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, η σύσταση του οποίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλοκώνη Σοφία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλείου Βιργινία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσιριμπής Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ: Σκαρμούτσου Φωτεινή
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρίνος Γεώργιος
ΜΕΛΗ: Ζωνίτσας Ιωάννης, Κωνσταντίνου Ελένη, Ματάτση Αικατερίνη, Παπαφίλη Μαρία – Δέσποινα

τελευταία ενημέρωση: 10/2/2020