Κλοπή φαρμάκων (Αγ. Δημήτριος Λακωνίας)
Φ. Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ