Σας ενημερώνουμε ότι από 1-5-2015 τίθεται σε ισχύ η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας...

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 1-5-2015 τίθεται σε ισχύ η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).

Όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του Ταμείου θα πρέπει, βάσει της παρ. 3δ, να το δηλώσουν εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα στον Σύλλογο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 31-5-2015.

Κατέβαστε (PDF, 447KB)

Κατέβαστε (PDF, 4.02MB)