Σας ενημερώνουμε ότι από τον Φεβρουάριο και μετά, οι συνταγές εμβολίων αριθμούνται ξεχωριστά από την υπόλοιπη φαρμακευτική δαπάνη. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νεότερη...

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Φεβρουάριο και μετά, οι συνταγές εμβολίων αριθμούνται ξεχωριστά από την υπόλοιπη φαρμακευτική δαπάνη.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση που θα εξηγεί αναλυτικά τις όποιες διαφορές ως προς τα συνοδευτικά ( καταστάσεις, τιμολόγια) της υποβολής μας στον ΕΟΠΥΥ, αρχής γενομένης από την υποβολή 2ου 2014.