Και εκτός… Με την ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/02.07.2007 (ΦΕΚ Β’ 1229/18.07.2007) ορίστηκαν οι ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη των φαρμάκων που αντιστοιχούν σε αυτές δεν...

[toc]

Και εκτός…

Με την ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/02.07.2007 (ΦΕΚ Β’ 1229/18.07.2007) ορίστηκαν οι ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη των φαρμάκων που αντιστοιχούν σε αυτές δεν καλύπτεται από φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας και είναι οι ακόλουθες:

  • – Παχυσαρκία (μη συνοδευόμενη από σχετικούς παράγοντες κινδύνου)
  • – Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία
  • – Στυτική δυσλειτουργία
  • – Κοινές στοματίτδες‐άφθες
  • – Δερματική γήρανση ή ρυτίδες δέρματος
  • – Ορμονική αντισύλληψη για συστηματική χρήση
  • – Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών
  • – Φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων
  • – Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη

… κι απαγορεύεται!

Επίσης, σύμφωνα το αρ.8 παρ.4. του Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α’93) ρητά ορίζεται ότι:

«Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος». Συνεπώς, για τη συνταγογράφηση, ουσιώδης είναι εκ μέρους του θεράποντος ιατρού, η γνώση της εγκεκριμένης «Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος».