Η Γ. Σ. του Φ. Σ. Κ. ανέδειξε την αναγκαιότητα για : Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο μας και Ανάληψη δράσεων αναχαίτισης του... ΨΗΦΙΣΜΑ Γ. Σ. 15/1/2014

Η Γ. Σ. του Φ. Σ. Κ. ανέδειξε την αναγκαιότητα για :

  1. Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον κλάδο μας και
  2. Ανάληψη δράσεων αναχαίτισης του δυσμενούς κλίματος που διαμορφώνεται σε βάρος του ελληνικού φαρμακείου, βασικού πυλώνα της φαρμακευτικής περίθαλψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Προτάθηκαν οι κάτωθι τρόποι αντίδρασης στον σχεδιασμό από μέρους της πολιτείας ως προς τη διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ και εκτός φαρμακείων, την απελευθέρωση της τιμής πώλησης αυτών καθώς και την περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών:

  1. Κινητοποιήσεις υπό τη μορφή των απεργιών σε ενδεχόμενη απόφαση της κυβέρνησης να υλοποιήσει αυτούς του σχεδιασμούς. Καθ’ όλη τη διάρκεια των απεργιών θα πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και τους βουλευτές υποστηρίζοντας τις θέσεις μας.
  2. Διεξαγωγή ενημερωτικής καμπάνιας του κοινού, με πρωτοβουλία τόσο του Π. Φ. Σ. όσο και του Φ. Σ. Κ. σε τοπικό επίπεδο, στα ΜΜΕ και ιδιαιτέρως μέσα από τον πάγκο του φαρμακείου. Η ενημέρωση πρέπει να επικεντρώνεται στις επιπτώσεις αφ’ ενός της διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ εκτός φαρμακείου τόσο για την υγεία όσο και για την τσέπη των ασθενών, και αφετέρου της επιχειρούμενης όλο και μεγαλύτερης υποβάθμισης της φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω της εξαθλίωσης φαρμακοποιών και ασφαλισμένων.

Η Γ. Σ. έκρινε απαράδεκτη την εφαρμοζόμενη επιβάρυνση του 1€ ανά συνταγή ασφαλισμένου. Επ’ αυτού οι φαρμακοποιοί ζητάμε να επιτραπεί η δυνατότητα συνταγογράφησης μεγαλύτερου αριθμού φαρμάκων ανά συνταγή ή εναλλακτικά η επιβάρυνση να καταλογίζεται ανά ασθενή και όχι ανά συνταγή.

Η έκτακτη Γ. Σ. του Φ. Σ. Κ. στις 15/1/2014 επισήμανε ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα οφείλουμε ως κλάδος να πετύχουμε τη θεσμοθέτηση:

  1. Πλαισίου συνενώσεων μεγάλου αριθμού φαρμακείων (που δεν επιτρέπει το ισχύον καθεστώς).
  2. Κανόνων λειτουργίας των e-shop ώστε να μην λειτουργούν ανεξέλεγκτα και καταστροφικά για τον κλάδο.
  3. Νέας ρύθμισης για το ωράριο προσανατολισμένη σ’ ένα ωράριο κοινής αποδοχής από το σύνολο των φαρμακείων, τουλάχιστον του κάθε νομού.
  4. Αποζημίωσης των παρεχόμενων από τα φαρμακεία μας ιατρικών υπηρεσιών.

[stextbox id=”info” shadow=”true” image=”null”]ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ[/stextbox]