Εκτελούμε συνταγές Λιμενικού Ακτοφυλακής από 1/1/2021

Εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικές συνταγές και εκτελούμε όλα τα φάρμακα, αλλά όχι ΦΥΚ (δείτε ΕΔΩ) ή αναλώσιμα

Όλες οι χειρόγραφες συνταγές φαρμάκων και οι ηλεκτρονικές με ΦΥΚ, θα εκτελούνται μόνο στα φαρμακεία όλων των Στρατιωτικών και Κρατικών Νοσοκομείων της χώρας!

Ακολουθεί κανονικά τους Κανόνες του ΕΟΠΥΥ

Θα πληρώνεται κανονικά με τον ΕΟΠΥΥ αλλά χωρίς παρακράτηση rebate

Δείτε συνοπτικά την κατάθεση συνταγών Λιμενικού-Ακτοφυλακής μαζί με τον ΕΟΠΥΥ πατώντας ΕΔΩ

Συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα σε ξεχωριστό πακέτο συνταγών από τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ και δεν αριθμούνται.

Τυχόν χειρόγραφες εκτελέσεις των ηλεκτρονικών συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καταθέτονται στη θέση τους εντός του πακέτου των συνταγών του ταμείου και δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισμός. Για χειρόγραφη εκτέλεση συνταγών ισχύουν τα ίδια με τον ΕΟΠΥΥ (δείτε ΕΔΩ)

Υποβάλλονται σε ξεχωριστό υποφάκελο (όχι σφραγισμένο) που φέρει εξωτερική σήμανση ότι πρόκειται για «ΣΥΝΤΑΓΕΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» και κατατίθενται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές κάθε μήνα, εντός των ίδιων φακέλων του ΕΟΠΥΥ. (όπως ακριβώς κάνουμε για τις συνταγές Ευρωπαίων πολιτών)

Δεν συνοδεύονται από ξεχωριστή Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) αλλά συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία που είναι μία για όλη την υποβολή του μήνα.

Το ξεχωριστό Τιμολόγιο των συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ με τα ίδια στοιχεία τιμολογίου με τα υπόλοιπα, με την ένδειξη «Φάρμακα Ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». (Όλα αυτά θα ενσωματωθούν στα μηχανογραφικά συστήματα των προγραμμάτων διαχείρισης των συνταγών)

Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το πεδίο «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»