Αθήνα,   28 Μαΐου  2024 Αριθμ. Πρωτ. 2452 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Κοινοποίηση : Εταιρείες Κατασκευής Προγραμμάτων φαρμακείων   Θέμα : «Συμπληρωματικές... Συμπληρωματικές οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΠΥΥ προς τα λογισμικά φαρμακείων , σχετικά με την επισύναψη της κάρτας ΕΚΑΑ

 

Αθήνα,   28 Μαΐου  2024

Αριθμ. Πρωτ. 2452

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Κοινοποίηση : Εταιρείες Κατασκευής Προγραμμάτων φαρμακείων

 

Θέμα : «Συμπληρωματικές οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΠΥΥ προς τα λογισμικά φαρμακείων , σχετικά με την επισύναψη της κάρτας ΕΚΑΑ»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενόψει της υποβολής συνταγών μηνός Μαΐου η υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ σε συνεργασία με την εταιρεία μηχανογράφησης του ΕΟΠΥΥ, έχουν ενημερώσει τις εταιρείες προγραμμάτων φαρμακείων για τις απαιτούμενες νέες προδιαγραφές που πρέπει να φέρει το επισυναπτόμενο αρχείο της κάρτας ΕΚΑΑ, δεδομένου ότι είχαν αναφερθεί προβλήματα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αρχείων των καρτών ΕΚΑΑ.

Συγκεκριμένα έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες κατά τον Διοικητικό έλεγχο συνταγών Ευρωπαίων πολιτών, ζητείται εκ νέου η υποβολή αντίγραφου των καρτών ΕΚΑΑ από το φαρμακοποιό.

Βάσει των προδιαγραφών που έχουν αποσταλεί, για κάθε αρχείο PDF που επισυνάπτεται με την κάρτα ΕΚΑΑ:

  • Θα πρέπει να περιέχει την εικόνα της κάρτας ΕΚΑΑ (εμπρόσθια και οπίσθια όψη) και όχι κενές/λευκές σελίδες.
  • Το αρχείο θα πρέπει να μην ξεπερνάει τα 10ΜΒ.
  • Δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην επεξεργασία του. («για παράδειγμα, στις ιδιότητες του αρχείου δεν θα πρέπει να έχει τεθεί Password security, ούτε να απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου του, ούτε η εξαγωγή σελίδων από αυτό»)

 

Αναμένεται η πλήρης προσαρμογή των εταιρειών κατασκευής λογισμικού φαρμακείων  στις ως άνω προδιαγραφές, προκειμένου να μην επαναληφθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις αδυνατούσαν να ανακτήσουν το επισυναπτόμενο αρχείο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ο Διοικητικός – Οικονομικός έλεγχος των φαρμακείων.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ