ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ... Πρόσκληση σε τακτική ΓΣ του ΦΣΚ και του ΔΙΛΟΦΑΚΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος, 12/2/2024
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                 ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63
20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ. & Fax: 27410-29778
E-mail: fskorinthia@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτ. : 18

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26-2-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ. μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο, με θέματα:

1) Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2023.
2) Συλλογική σύμβαση εκτέλεσης συνταγών ΕΥΔΑΠ.
3) Καθορισμός εισφοράς στον ΦΣΚ για το έτος 2025.
4) Θέσπιση Υποτροφίας- Αριστείας « Γαρυφαλλιά Ψαρράκου» ύψους 1000€ κατ’ έτος.
5) Ενημέρωση επί φορολογικών θεμάτων από την φοροτεχνικό κα Α. Κιντή.
6) Ενημέρωση για τρέχοντα συνδικαλιστικά θέματα.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 28-2-2024 και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία του Φ.Σ. Κορινθίας επί της οδού Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο με τα ίδια θέματα .

Για το Δ. Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΚΩΝΗ                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ

 

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ                                                   Κόρινθος, 12/2/2024
ΜΕΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     Προς: Τα Μέλη
ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63 του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ
20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. & FAX: 27410-29778                                                         Αριθ. Πρωτ: 13

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26/2/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ. μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο, με θέμα:

Έγκριση Απολογισμού Διανεμητικού Λογαριασμού Μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας Οικ. Έτους 2023.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 28-2-2024 στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο και ώρα 15:30 μ. μ.

Για τον ΔΙ. ΛΟ. ΦΑ. ΚΟ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ