Αξιότιμοι, Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου, η οποία αφορούσε την εκτέλεση των συνταγών ΦΥΚ, είχαν παρουσιαστεί ορισμένα προβλήματα... ΤτΕ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΦΥΚ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Σ.Δ.

 

Αξιότιμοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου, η οποία αφορούσε την εκτέλεση των συνταγών ΦΥΚ, είχαν παρουσιαστεί ορισμένα προβλήματα σε ηλεκτρονικές συνταγές ΦΥΚ των ασφαλισμένων του ΑΤΠΣYTE, για τις οποίες θα έπρεπε να γίνει χειρόγραφη εκτέλεση.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται ότι εκκρεμούσε αίτημα του ΑΤΠΣΥΤΕ προς την ΗΔΙΚΑ για να αφαιρεθούν οι παραμετροποιήσεις «ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ κλπ.» και στο μεταξύ θα έπρεπε να ακολουθηθεί προσωρινά χειρόγραφη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών αυτών, μόνο μετά από έγκριση του ελεγκτή-ιατρού του ΑΤΠΣYTE με την ένδειξη «κατ’ εξαίρεση».

Σύμφωνα με νεότερη οδηγία εφεξής, όταν εντοπίζονται ανάλογες περιπτώσεις τα ιδιωτικά φαρμακεία θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

1. Θα αποστέλουν στην Υπηρεσία Φαρμακευτικής Περίθαλψης του ΑΤΠΣΥΤΕ στο email DLfarmaka@atpsyte.gr, αίτημα για δυνατότητα εκτέλεσης του ΦΥΚ από ιδιωτικό φαρμακείο με σκαναρισμένη τη συνταγή του ΦΥΚ.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΑΤΠΣYTE με τη σειρά της θα προωθεί το e-mail στην ΗΔΙΚΑ και μετά την απάντηση της ΗΔΙΚΑ, η Υπηρεσία θα αποστέλει στο ιδιωτικό φαρμακείο με email την έγκριση για την ηλεκτρονική εκτέλεση του ΦΥΚ.

3. Θα ακολουθεί εντός 24ώρου και η ηλεκτρονική θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του ΑΤΠΣYTE, με την οποία η συνταγή «ανοίγει» και γίνεται διαθέσιμη προς ηλεκτρονική εκτέλεση.

Κατά τα λοιπά για τα ΦΥΚ στο ΑΤΠΣΥΤΕ ισχύουν όσα αναφέρονται στην επιστολή της 17ης-2-2022 προς τον ΠΦΣ.

Παράλληλα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο χορήγησης των αναλωσίμων ΣΔ:

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της σύμβασης τα φαρμακεία μπορούν να εκτελούν χειρόγραφες συνταγές του ΑΤΠΣΥΤΕ για αναλώσιμα υλικά της νόσου του σακχαρώδη διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης, βελόνες κλπ.) με καταβολή του αντίτιμου της αναγραφόμενης συμμετοχής από τον ασφαλισμένο.

Ο γιατρός δύναται να συνταγογραφεί στο συνταγολόγιο του ασθενούς χειρόγραφη συνταγή με την ένδειξη «ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ», η οποία θα φωτοτυπείται εις τριπλούν. Τα τρία αυτά φωτοαντίγραφα θα επικυρώνονται, δηλαδή θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται, από τα αρμόδια όργανα του ΑΤΠΣΥΤΕ και θα εκτελούνται μέσα στον αντίστοιχο μήνα τον οποίο αφορούν.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΤΠΣYTE.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Καρασούλας             Γεώργιος Γιαμπουράς