Αθήνα,  2 Ιουνίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 2276 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ  που... Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για τον Τακτικό έλεγχο συνταγών φαρμάκων

 

Αθήνα,  2 Ιουνίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 2276

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ  που αφορά στον τακτικό έλεγχο των συνταγών φαρμάκων αποκλειστικά για τον ΕΟΠΥΥ και την εγκύκλιο του Οργανισμού σχετικά με τις σφραγίδες των θεραπόντων ιατρών κατά τη συνταγογράφηση.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει όλα όσα επακριβώς αναφέρθηκαν στις παρουσιάσεις του ΠΦΣ καθώς και τους δύο πίνακες Φαρμακευτικού και Διοικητικού ελέγχου που περιγράφουν σαφώς τις μοναδικές και συγκεκριμένες ενέργειες ελέγχου που θα διενεργούνται από την Φαρμακευτική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) αντίστοιχα.

Στην εγκύκλιο είναι καταγεγραμμένη η πληρωμή του 95% 20 ημέρες μετά την παραλαβή των παραστατικών πληρωμής (πρωτότυπα τιμολόγια και ΣΣΥ) από το ΤΕΕΣ, τα οποία θα αποστέλλονται από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Δηλαδή, 20-25 ημέρες νωρίτερα από τον τωρινό χρόνο πληρωμής μας.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας