Αθήνα, 02 Ιουλίου 2024 Αρ. Πρωτ. 2912 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι,             Σε συνέχεια της ενημερωτικής επιστολής... Απαντητική επιστολή του Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Βαρβέρη στην επιστολή του ΠΦΣ σχετικά με το πρόβλημα άντλησης ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

 

Αθήνα, 02 Ιουλίου 2024

Αρ. Πρωτ. 2912

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

          Σε συνέχεια της ενημερωτικής επιστολής την οποία σας αποστείλαμε χθες σχετικά με το πρόβλημα που υπήρξε στην άντληση ασφαλιστικών ενημεροτήτων που αφορά την πληρωμή του 95% μηνός Μαϊου  για ένα αριθμό συναδέλφων, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ κύριος Βαρβέρης, απέστειλε σήμερα απαντητική επιστολή στην οποία αναφέρει τους λόγους του προβλήματος. Διαβάστε την σχετική επιστολή που σας επισυνάπτουμε .

Θα παρακολουθούμε από κοντά το θέμα .

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ