Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 4172 Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 η... Έναρξη 10ης Εξεταστικής Περιόδου για την Πιστοποίηση Διενέργειας Αντιγριπικού Εμβολιασμού και Χορήγησης Αντιτετανικού Ορού

 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 4172

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 η 10η εξεταστική περίοδος για την πιστοποίηση διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού και χορήγησης αντιτετανικού ορού.

Ο εξεταζόμενος καλείται να αναγνώσει το εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην Ενότητα 2 στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ και εν συνεχεία να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε διάστημα τριάντα (30) λεπτών. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση εφόσον έχουν απαντηθεί ορθά τουλάχιστον 12 από τις 15 ερωτήσεις. Οδηγίες για την εξεταστική δοκιμασία υπάρχουν αναρτημένες στην Ενότητα 3 της πλατφόρμας.

Το πιστοποιητικό αποστέλλεται 15 ημέρες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το ηλεκτρονικό έντυπο Επικαιροποίησης Στοιχείων Χρήστη, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο στην Ενότητα 3.

Παροτρύνουμε όλους τους νέους συναδέλφους φαρμακοποιούς αλλά και όσους δεν έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα να συμμετάσχουν στην διαδικασία πιστοποίησης, η οποία συμβάλει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του φαρμακείου προς τον πολίτη και αναδεικνύει σαφέστατα τον ρόλο του φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ