ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 14.1.2013   Για να δείτε τη σχετική ενημέρωση από το ΤΥΠΕΤ, πατήστε: – σελίδα 1 – σελίδα 2 * Κρίσιμα στοιχεία: – Δεν έχουμε σύμβαση με ΤΥΠΕΤ στον ΦΣΚ. Δεν ανήκει στον ΕΟΠΥΥ! Η απόδειξη που εκδίδεται αφορά ολόκληρο το ποσό, εισπράττεται... διαβαστε περισσοτερα
Με ρυθμό πολυβόλου σήμερα οι εγκύκλιοι!!! Έχουμε και λέμε: 1) Βγήκε η Εγκύκλιος για τη Θετική Λίστα από τον ΕΟΠΥΥ. Από 1-12-2012 θα αποζημειώνονται τα φάρμακα που θα περιέχονται σε αυτήν! 2) Βγήκε η Εγκύκλιος για την Αρνητική Λίστα από τον ΕΟΠΥΥ. Από 1-12-2012 ΔΕΝ θα αποζημειώνονται τα... διαβαστε περισσοτερα
Είχαμε παρακολουθήσει με πολύ ενδιαφέρον την εκδήλωση για την ανακοίνωση της “έξυπνης κάρτας” του ΟΠΑΔ, το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμ,όζεται στο Σύλλογό μας με αρχικά τους ασφαλισμένους ΤΥΔΚΥ και εν συνεχεία όλους. Η κάρτα και οι καρταναγνώστες μοιράστηκαν στα μέλη μας και ήδη χρησιμοποιούνται αν και με κάποιες... διαβαστε περισσοτερα
 Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 37456 Ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφό του επαναφέρει το θέμα της υποσημείωσης στην πίσω μεριά μιας πράσινης συνταγής του «το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας» από όλες τις συνταγογραφικές δομές!!! Εκτός λοιπόν από τις εξαιρέσεις της ηλεκτρονικής,  όλες οι άλλες συνταγές θα πρέπει να έχουν... διαβαστε περισσοτερα
Αθήνα: 25 Ιουλίου 2012 Αριθ.Πρωτ.: οικ. 33195 Με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ πιστοποιούνται οι εξαιρέσεις για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία θα γίνεται με χρήση του ενιαίου εντύπου (πράσινες) για όλους τους συμβεβλημένους Ιατρούς και μόνο για μερικές περιπτώσεις για τους μη Συμβεβλημένους: συνταγογράφηση για ευρωπαίους ασφαλισμένους εμβόλια απευαισθητοποίησης (ΑΕΑ)... διαβαστε περισσοτερα
1) Οι Ηλεκτρονικές συνταγές που περιέχουν ΦΥΚ  και δεν εκτελούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,  όπως και με τις χειρόγραφες τέτοιου τύπου συνταγές με ΦΥΚ, απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης “ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ”. Επειδή τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν την ένδειξη “ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ” ηλεκτρονικά αλλά μόνο χειρόγραφα, οι ηλεκτρονικές αυτού του τύπου συνταγές... διαβαστε περισσοτερα