Δίμηνες συνταγές
Αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Μετά και την ανακοίνωση του ΠΦΣ στις 29-8-2013 που διαμαρτυρήθηκε για το θέμα του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, το θέμα κλείνει οριστικά με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ προς απάντηση εγγράφου του ΦΣΑ από τις 9-10-2013:   Ο ΦΣΑ στις 9-10-2013 απέστειλε έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ διαμαρτυρόμενος για την επιβάρυνση... διαβαστε περισσοτερα
Αθήνα, 3/8/2013 Αριθμ. Πρωτ. 1922 Θέμα: Τροποποίηση διαδικασίας παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων Με τα  υπ΄αριθμ. 23578/11-7-2013, 21960/26-6-2013 και 31574/ 11/7/2012 έγγραφά σας δίνονται οδηγίες στις περιφερειακές Δ/νσεις του Οργανισμού όσον αφορά στην τροποποίηση της διαδικασίας των παρακρατήσεων, των λογαριασμών των φαρμακείων, από τον ΕΟΠΥΥ με έναρξη εφαρμογής της τροποποιημένης ... διαβαστε περισσοτερα