Αρ. Πρωτ. 52948-24/12/2012 Μετά την ένταξη από 12/11/2012 στον ΕΟΠΥΥ των υποτομέων ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ θα πρέπει να αντικατασταθούν οι σφραγίδες των υπηρεσιών υγείας που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Α. Στρογγυλές σφραγίδες Οι νέες σφραγίδες θα φέρουν στο μεσαίο κύκλο: «Υπουργείο Υγείας» «ΕΟΠΥΥ» την ονομασία... διαβαστε περισσοτερα
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ.3313 της 12-12-2012 η νέα αγορανομική διάταξη Α2-1145/2012 όπου ορίζει ότι ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, όλοι οι καταστηματάρχες πρέπει να αναρτήσουν σε διάστημα εντός μηνός από την δημοσίευσή της... διαβαστε περισσοτερα
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 43499 Οι ιατροί υποχρεούνται να αναγράφουν την φαρμακευτική αγωγή και τις παρακλινικές εξετάσεις στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, σημειώνοντας για τα φάρμακα σκεύασμα περιεκτικότητα και ποσότητα και για τις παρακλινικές εξετάσεις το πλήρες όνομα της εξέτασης κι όχι κωδικό. Οι παραπάνω εγγραφές θα... διαβαστε περισσοτερα
Ορίζονται Ελεγκτές για τον ΕΟΠΥΥ από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων/ΚΥ μόνο σε περίπτωση που αδυνατεί να ορίσει ο ΕΟΠΥΥ! Ελέγχουν συνταγές ΕΟΠΥΥ χρησιμοποιώντας την κατάλληλη σφραγίδα. Δείτε το έγγραφο διαβαστε περισσοτερα
ΕΟΠΥΥ: Να καταχωρηθούν ξεχωριστά οι συνταγές τραπεζων (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με συνταγές ασφαλισμένων του TAΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ». Σχετικό: Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρώτ. Φ21230/12679/1508/ 8-6-2012. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2012 η υπαγωγή στον ΕΟΠΥΥ των παρακάτω κλάδων ασθενείας του... διαβαστε περισσοτερα
* όπως σας είχαμε εγκαίρως ενημερώσει μένουν μέχρι τέλος του χρόνου εκτός ΕΟΠΥΥ οι 3 τράπεζες. Στα δεξιά της σελίδας μας, στο πεδίο έκτακτων ενημερώσεων έχουμε σημειωμένα αναλυτικά για σίγουρες και γρήγορες ματιές.   Αξιότιμε κ. Αμπατζόγλου,                                                                                                                                                        ... διαβαστε περισσοτερα