Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με νοσοκομειακές γνωματεύσεις. Σχετ: το υπ’ αρ. 390 (Θέμα 15)/7-7-10 απόσπασμα πρακτικού του Δ. Σ. του ΟΠΑΔ. Οι συνταγές, πρέπει απαραίτητα...
Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με νοσοκομειακές γνωματεύσεις.

Σχετ: το υπ’ αρ. 390 (Θέμα 15)/7-7-10 απόσπασμα πρακτικού του Δ. Σ. του ΟΠΑΔ.

Οι συνταγές, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από ιατρικές γνωματεύσεις (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης:
    «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση» (ΦΕΚ 335/9-5-89 Αρ. Α6/1398 παρ. 1 & 2: «Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση» μπορούν να χορηγούνται και εκτός νοσοκομείων από τα φαρμακεία σε ιδιωτικές κλινικές και σε ασθενείς που συνεχίζουν τη νοσοκομειακή θεραπεία στο σπίτι, υπό την προϋπόθεση ότι η συνταγή του ιδιώτη ιατρού ή του Ασφαλιστικού ταμείου να συνοδεύεται από βεβαίωση εις διπλούν της κλινικής ή του νοσοκομείου ότι πρόκειται για συνέχιση της νοσοκομειακής θεραπείας, στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής αναγκαία ποσότητα του φαρμάκου.
  • Σκευάσματα που προβλέπονται από την αρ. Φ80000/οικ.11385/1394 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 569/30-4-2010).
  • Σκευάσματα που στον τρόπο χορήγησής τους περιλαμβάνουν διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομείο ή κλινική ( π. χ. διάγνωση, πρώτη χορήγηση κ. λ. π.), όπως αυτές περιγράφονται στον τρόπο διάθεσής τους (blue box).
Η έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) πρέπει να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας που έκανε τη διάγνωση στο Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινική και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. Στην περίπτωση, δε, που ο θεράπων ιατρός δεν αναφέρει χρονικό διάστημα θεραπείας, η γνωμάτευση θα καλύπτει τη θεραπεία μηνός.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές μπορεί να είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Επιπλέον αντίγραφα των ιατρικών γνωματεύσεων που προορίζονται για σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης: «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση», θα φυλάσσονται στο φαρμακείο για δύο (2) χρόνια (ΦΕΚ 335/9-5-89, Αρ. Α6/1398 παρ. 4: «για τα σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης «Μόνο για νοσοκομειακή χρήση» το πρωτότυπο της γνωμάτευσης της Κλινικής ή του Νοσοκομείου θα υποβάλλεται από το φαρμακείο στα ασφαλιστικά ταμεία προς κάλυψη της δαπάνης και το αντίγραφο θα φυλάσσεται για δύο (2) χρόνια»).

Οι ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από σχηματισμούς του ΕΣΥ, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει απαραιτήτως εκτός των άλλων να φέρουν:

  • Σφραγίδα του Νοσοκομείου που έχουν εκδοθεί, καθώς και
  • Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

Οι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος).  Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής, σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

Δεν υπαρχουν σχολια ακομα

Γινεται ο πρωτος που θα σχολιασει

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.