ΘΕΜΑ 1ον : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σύνθεση Νέου Δ. Σ.   Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την έγκριση των αρχαιρεσιών της 12ης Δεκεμβρίου...

[toc]
 

ΘΕΜΑ 1ον : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σύνθεση Νέου Δ. Σ.

 

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την έγκριση των αρχαιρεσιών της 12ης Δεκεμβρίου 2010 από την Περιφέρεια Πελ/νησου ( αρ. πρωτ. 11882/23-12-2010) και μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 14/1/2011 ( πρακ. 359) συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας και έχει ως εξής:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπάρτζη Αναστασία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητρίου Κωνσταντίνος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανασιάδου Έλενα

ΤΑΜΙΑΣ: Κλοκώνη Σοφία

ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνου Ελένη

Αγραφιώτης Πέτρος

Λιάπης Στέλιος

Τζαναβάρας Παρασκευάς

Τσιριμπής Δημήτρης

 

ΘΕΜΑ 2ον : ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ

α) Διευκρινίσεις για ορθή συνταγογράφηση στο νέο έντυπο συνταγογράφησης φαρμάκων

 

Σχετικά: α) ΦΕΚ 1467/25-7-2008

β) Π.Δ. 121/2008

γ) Ν. 3846/2010 άρθρο 32

 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας ότι βάσει των β΄ και γ΄ σχετικών συνταγή κανονικώς εκδοθείσα και κανονικώς εκτελεσθείσα θεωρείται η συνταγή που περιλαμβάνει τα οριζόμενα περιοριστικά στοιχεία από τις εν λόγω διατάξεις και ουδαμόθεν ορίζεται υπό των ισχυουσών διατάξεων η δυνατότητα επιστροφής των συνταγών στους φαρμακοποιούς και επανυποβολής τους στον Ασφαλιστικό Οργανισμό έστω και υπό προϋποθέσεις.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση μη έγκρισης εκτελεσθείσας συνταγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η αξία αυτής δεν αποδίδεται και παραμένει στην αρμόδια Υπηρεσία, οι δε επικολλημένες ταινίες γνησιότητας ακυρώνονται.

 

β) Νέο έντυπο συνταγογράφησης χορήγησης φαρμάκων. Διευκρινίσεις για ορθή συνταγογράφηση.

 

Εν όψει χορηγήσεως του νέου ενιαίου συνταγολογίου ακολουθούν οδηγίες συμπληρώσεως του νέου συνταγολογίου προς το Υγειονομικό Προσωπικό των Υπηρεσιών:

1. Ισχύει η συνταγογράφηση το ανώτερο για θεραπεία μηνός όπως και η 3μηνη επαναλαμβανόμενη συνταγή. Δεν αφορά τις υπηρεσίες μας το πεδίο «χρόνια πάθηση διμήνου», διότι η δυνατότητα συνταγογράφησης θεραπείας διμήνου αφορά μόνο τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

2. Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δικαιούνται ΕΚΑΣ απαιτείται σήμανση στο πεδίο που αναγράφεται ΄΄ΕΚΑΣ΄΄ όσο και στα σχετικά πεδία των ποσοστών συμμετοχής 10%. Εφιστούμε την προσοχή στο ότι χρειάζεται μόνο η υπογραφή των συνταγογραφούντων ιατρών και όχι η σφραγίδα στο συγκεκριμένο πεδίο.

3. Σφραγίδα ιατρού πρέπει να τίθεται μόνο στο αριστερό κάτω μέρος της συνταγής, εκεί που υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη ΄΄Υπογραφή – Σφραγίδα ΄΄. Σε κανένα άλλο μέρος της συνταγής δεν επιτρέπεται η χρήση σφραγίδας μαζί με την υπογραφή. Θεωρούμε ως υποχρεωτική την σφραγίδα του συνταγογράφου ιατρού και στα αντίγραφα της συνταγής στην ίδια θέση.

4. Είναι υποχρεωτική επί των συνταγών η αναγραφή των ΑΜΚΑ ιατρού και ασφαλισμένου στα αντίστοιχα πεδία από τον ιατρό.

5. Για την συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων είναι δυνατή η συνταγογράφηση ταυτόχρονα και με άλλα σκευάσματα, εφ΄ όσον δεν εμποδίζεται η ευκρίνεια της συνταγής. Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου (ΓΑΛΗΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ) στην οπίσθια όψη της συνταγής. Στην περίπτωση συνταγογράφησης γαληνικών σκευασμάτων οι πληροφορίες που αφορούν τα συστατικά (ποσότητες κ.λ.π.) θα αναγράφονται στην περιγραφή, ενώ στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται ο αριθμός των εμβαλαγίων που προκύπτουν π.χ. για κυστίνες 90 caps θα αναφέρεται στις οδηγίες η ποσότητα 90 και στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται 1 που αποτελεί την ποσότητα εμβαλαγίου ή της συσκευασίας που εμπεριέχει τις 90 κάψουλες.

6. Σε περίπτωση λάθους στην αναγραφή ενός φαρμάκου στην περιεκτικότητα ή στις οδηγίες (π.χ. 1Χ3), δύναται να γίνει διόρθωση (χωρίς διορθωτικό υγρό) με υποχρεωτική την επιβεβαίωση της διόρθωσης με σφραγίδα και υπογραφή στην πίσω όψη της συνταγής δίπλα στην αρίθμηση και χωρίς η σφραγίδα και η υπογραφή να επικαλύπτουν άλλα πεδία, καθώς και με αναφορά του πεδίου που φέρει την διόρθωση.

7. Σε περίπτωση λάθους σε ποσότητες ή συμμετοχές, η διόρθωση δύναται να γίνει με χρήση διορθωτικού υγρού, με υποχρεωτική όμως αναγραφή στην πίσω όψη της συνταγής και δίπλα στην αρίθμηση αυτής την αναφορά της διόρθωσης και επιβεβαίωση αυτής με σφραγίδα και υπογραφή, που δεν θα επικαλύπτουν άλλα πεδία.

8. Δεν επιτρέπεται η επικάλυψη κατά την συμπλήρωση των διαφόρων πεδίων, των πληροφοριών που υπάρχουν σε άλλα πεδία.

9. Στην παρούσα φάση και μέχρι νεωτέρας δεν συμπληρώνονται τα πεδία Ι και ΙΙ στην οπίσθια όψη της συνταγής (δεξιά και κάτω).

10. Σε περίπτωση ανάγκης να συνταγογραφηθούν περισσότερα εμβαλάγια των τεσσάρων ανά σκεύασμα και μέχρι νεωτέρας, οι επιπλέον ταινίες γνησιότητας θα επικολλώνται από τον φαρμακοποιό σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού με τον τίτλο «πρόσθετες ταινίες γνησιότητας», θέτοντας σε αυτό την σφραγίδα και την υπογραφή του και αναγράφοντας τον αριθμό της συνταγής στην οποία αντιστοιχούν οι εν λόγω ταινίες γνησιότητας, που θα επισυνάπτεται στην αντίστοιχη συνταγή, χωρίς σε καμιά περίπτωση να επιτρέπεται η χρήση συρραπτικών. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται τυχόν κενές θέσεις της συνταγής που προορίζονται για την επικόλληση ταινιών γνησιότητας άλλων φαρμάκων της ίδιας συνταγής.

11. Οποιοδήποτε συνοδευτικό χαρτί της συνταγής (Έντυπο κινολόνων, γνωμάτευση νοσοκομειακών φαρμάκων, πρόσθετο φύλλο ταινιών γνησιότητας κ.α.) θα επισυνάπτεται στην συνταγή, αποκλειστικά με την χρήση συνδετήρων και σε καμία περίπτωση με χρήση συρραπτικών.

12. Η σήμανση για τα πεδία «συμμετοχή» και «ποσότητα» θα γίνεται υποχρεωτικά εντός των πεδίων με ένα Χ ή ν ή με σκίαση του πεδίου.

Ευνόητο είναι ότι η συνταγογράφηση γίνεται με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/2008 και τις τροποποιήσεις του.

Οι Προϊστάμενοι των πολυϊατρείων και των ΠΕΚΑ καλούνται να ενημερώσουν για τα παραπάνω όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές των χώρων ευθύνης τους, όπως επίσης και τους υπευθύνους για τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών.

Οι Προϊστάμενοι των ΠΕΚΑ υποχρεούνται να στείλουν αντίγραφα των οδηγιών στους Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους των χώρων ευθύνης τους με σκοπό να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι Ιατροί και Φαρμακοποιοί.

ΘΕΜΑ 3ον : ΙΚΑ

α) Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση δαπάνης προϊόντων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη θεραπεία νεοπλασματικών νόσων

 

Σχετικό: Το υπ΄ αριθμ. Γ55/579/06-06-2007 έγγραφο με τίτλο : «Σχετικά με την απόδοση δαπάνης προϊόντων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη θεραπεία νεοπλασματικών νόσων

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, σας υπενθυμίζουμε ότι αποδίδεται η δαπάνη για την αγορά προϊόντων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη θεραπεία (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) νεοπλασματικών νόσων χωρίς παρακράτηση συμμετοχής από τις Υπηρεσίες Παροχών των Υποκαταστημάτων με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

1. Απόδειξη – τιμολόγιο που θα έχει εκδοθεί στο ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου.

2. Ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό, σχετικής με τη νόσο ειδικότητας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι α) ο ασφαλισμένος έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, β) χρήζει αγωγής με τα εν λόγω προϊόντα σε ποσότητα που απαιτείται κατά περίπτωση και γ) το χρονικό διάστημα της εν λόγω αγωγής στην αναγκαία ποσότητα ανά μήνα.

3. Παραπεμπτικό από ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα αναφέρει το προτεινόμενο από το θεράποντα ιατρό προϊόν στην αναγκαία ποσότητα, ανά μήνα.

 

β) Σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής για τη χορήγηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ARVEKAP

 

Μετά από ερώτηση μέλους μας στο ΙΚΑ

Σας γνωρίζουμε ότι, το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ARVEKAP (δραστική ουσία Triptorelin) στις παρακάτω μορφές και περιεκτικότητες:

Inj pd lyoph 0,1 mg/vial

Ps inj sol 3,75 mg/vial

Ps inj sol 11,25/ vial

ανήκει στη φαρμακολογική κατηγορία (ATC) LO2AEO4 (Αντινεοπλασματικοί και ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες – Ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης γοναδοτροφινών) και χορηγείται χωρίς συμμετοχή διότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ55/557/18-1-2007 έγγραφο «οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλλουν συμμετοχή για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα (δηλ. κατηγορίες ΖΑ και ΗΘ ή L σύμφωνα με την ταξινόμηση ATC) ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν».

γ) Θεώρηση συνταγών απομακρυσμένων περιοχών

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ 42000/οικ. 15230/1824/15-06-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι απομακρυσμένων περιοχών που δεν διαθέτουν ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος έχουν και τη δυνατότητα να θεωρούν τις συνταγές τους και ως εξής:

Η συνταγή αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο (fax) στην Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να θεωρηθεί από ελεγκτή ιατρό.

Μετά τη θεώρηση η συνταγή επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο (fax) έτσι ώστε να μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάπτει την τηλεομοιοτυπία στην πρωτότυπη συνταγή.

Με το παρόν διευκρινίζεται ότι :

Η θεωρημένη τηλεομοιοτυπία (fax) θα πρέπει να επισυνάπτεται (με απλό συνδετήρα) από το φαρμακοποιό σε κάθε συνταγή στην οποία αφορά.

Δεν πρέπει να επικολλώνται ταινίες γνησιότητας στην τηλεομοιοτυπία

Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στην τηλεομοιοτυπία

ΘΕΜΑ 4ον : ΟΠΑΔ

α) Σχετικά με εκπρόθεσμη υποβολή λογαριασμών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ προμηθευτών

Σχετ. Δ2α/οικ 8/28-12-2010 έγγραφο του ΟΠΑΔ

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, το ΔΣ του ΟΠΑΔ κατά τη συνεδρίασή του στις 23-11-2010 (αρ. πρακτικού 410 θέμα 11) αποφάσισε τα εξής:

1. Οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ προμηθευτές (ιατροί, φαρμακοποιοί, φυσικοθεραπευτές, οπτικοί) υποχρεούνται να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τους όρους της συναφθείσας σύμβασης ή των συλλογικών συμβάσεων όπου υπάρχουν και ισχύουν.

2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, εκτός των άλλων ενεργειών της ΥΠΑΔ θα ενημερώνεται ο ΟΠΑΔ και το Δ.Σ. του Οργανισμού θα αποφασίζει για την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της διακοπής της σύμβασης ανάλογα με το εκπρόθεσμο του χρόνου υποβολής, από ένα μέχρι πέντε μήνες.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής για δεύτερη φορά το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ θα αποφασίσει την καταγγελία της υφιστάμενης σύμβασης.

4. Η ανωτέρω απόφαση θα ισχύσει από 1-2-2011.

5. Ανακαλείται η υπ΄ αρ. Δ2α/οικ11564/30-09-2009 εγκύκλιος, σχετικά με τη καθυστέρηση υποβολής λογαριασμών ιατρών.

6. Κάθε αντίθετη εγκύκλιος περί του χρόνου υποβολής των λογαριασμών παύει να ισχύει.

7. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε

Για την πιστή τήρηση του όρου της σύμβασης περί προθεσμίας υποβολής των λογαριασμών.

Την υποβολή μέχρι 31-01-2011 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31-12-2010.

 

β) Σχετικά με Θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας και αντικατάσταση συνταγολογίων

Σχετ. η υπ΄ αρ. 1352/13-01-2011 εγκύκλιο ΟΠΑΔ

 

Έχοντας υπόψη τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού στον Οργανισμό και τη μεγάλη προσέλευση ασφαλισμένων στις ΥΠΑΔ για τη θεώρηση των βιβλιαρίων, και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, ορίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των προστατευομένων μελών και άλλων ασφαλισμένων ειδικών κατηγοριών καθώς και η αντικατάσταση των συνταγολογίων με αυτά που φέρουν γραμμικό κώδικα ( barcode) μπορεί να γίνεται μέχρι 31-5-2011.

Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ισχύουν κανονικά τα βιβλιάρια που ήδη κατέχουν οι ασφαλισμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι για τους άμεσα ασφαλισμένους (εν ενεργεία υπάλληλοι και συνταξιούχοι – πρώην υπάλληλοι) δεν απαιτείται θεώρηση.

 

γ) Ανάκληση εγκυκλίου σχετικά με συνταγές γαληνικών σκευασμάτων

 

Ανακαλείται η υπ΄ αριθμ. πρ. Δ2γ/οικ. 32323/7-10-10 εγκύκλιος, μέχρι εκδόσεως νεωτέρας, σύμφωνα με την οποία το ΔΣ του Οργανισμού, κατά τη συνεδρίαση του στις 31/8/2010 (αριθ. Πρακτικού 395/31-08-2010, θέμα 34) αποφάσισε για τα παρακάτω:

Προκειμένου να αναγνωρίζεται η δαπάνη συνταγών που περιλαμβάνουν γαληνικά σκευάσματα κρίνεται απαραίτητη η επισύναψη φωτοαντιγράφων των τιμολογίων αγοράς των ουσιών, που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των συγκεκριμένων σκευασμάτων και οι οποίες δεν διαθέτουν ταινία γνησιότητας με αναγραφόμενη τιμή.

Η εν λόγω εγκύκλιος έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01-12-2010

ΘΕΜΑ 5ον : Π.Φ.Σ.

Δελτίο Τύπου

 

Πολίτες δύο κατηγοριών δημιουργεί η αρνητική λίστα που έδωσε στην δημοσιότητα ο Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με την οποία φάρμακα ευρείας κυκλοφορίας όπως αντιπυρετικά και αναλγητικά δεν θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί ότι με το μέτρο αυτό, πλήττονται κυρίως οι ασθενείς οι οποίοι δυσκολεύονται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους. Η ελεύθερη πρόσβαση στην φαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί προνόμιο όλων και όχι μόνο των εχόντων, τονίζουν οι φαρμακοποιοί.

ΘΕΜΑ 6ον : ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ

Συγχώνευση με την Abbott Products Μ. Ε. Π. Ε.

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1-1-2011 η διαδικασία συγχώνευσης με την Abbott Products Μ. Ε. Π. Ε έχει πλέον ολοκληρωθεί και το σύνολο των δραστηριοτήτων διάθεσης και εμπορίας των προϊόντων της Abbott Products Μ. Ε. Π. Ε αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η Abbott Laboratories (Ελλάς) Α. Β. Ε. Ε. ενώ η Abbott Products Μ. Ε. Π. Ε παύει να υφίσταται.

Συνημμένα παρακαλώ όπως δείτε την ολοκληρωμένη σειρά του νέου χαρτοφυλακίου προϊόντων της Abbott Ελλάς ( εμπορική ονομασία, δραστική ουσία).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με παραγγελίες επικοινωνήστε με το τμήμα παραγγελιών, κος Γιώργος Παγώνης στο τηλ. 210-9985449 και στο fax 210- 9985143.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία της Abbott Ελλάς:

 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 512

Άλιμος 17456 Άλιμος

Τηλ. Κέντρο 210- 998522

 

 

Όνομα Φαρμάκου

BETASERC

BRUFEN

CHIROCAINE

CREON

CYNT

DARONDA

DICETEL

DUMYROX

DUODOPA ENT. GEL

DUPHALAC

DUSPATALIN

EPRATENZ

EPRATENZ PLUS

FEMASTON

FISIOTENS

HUMIRA

INFLUVAC

ISOPTIN

KALETRA

KLARICID

LIPIDIL

NORVIR

ODRIK

OMACOR

PULVO

SEVORANE

SYRVANTA

SYNAGIS

TARKA

TEVETEN

TEVETEN PLUS

VALMANE

ZECLAREN

ZEMPLAR

ΡΥΘΜΟΝΟΡΜ

 

ΘΕΜΑ 7ον : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο

 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι με απόφαση του συντονιστικού οργάνου των Φαρμακευτικών Συλλόγων Κρήτης, το 10ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου του 2011, στο ξενοδοχείο GRAN MELIA στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με την παράδοση των Παγκρήτιων Συνεδρίων, για εκ περιτροπής διοργάνωση, για το 2011 την ευθύνη της φιλοξενίας του συνεδρίου έχει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λασιθίου.

Το 10ο Συνέδριο αναμένεται να σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία και μαζικότητα, τόσο λόγω της γενικότερης εγρήγορσης που υπάρχει ανάμεσα στους φαρμακοποιούς, όσο και του περιεχομένου και των παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου. Το νεόκτιστο GRAN MELIA αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως το καλύτερο συνεδριακό και ξενοδοχειακό συγκρότημα της Κρήτης, με υπερσύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου παροχές. Επί πλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα οργανωθεί εκδρομή στην κοντινή Σπιναλόγκα, που βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας, λόγω του βιβλίου και της τηλεοπτικής σειράς «Το νησί».Ο σχεδιασμός του προγράμματος ομιλιών και των επιφανών ομιλητών που θα κληθούν γίνεται με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των φαρμακοποιών. Τέλος, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Κρήτης έχουν ήδη ενημερωθεί και πραγματοποιούν ενέργειες κινητοποίησης των μελών τους για μαζική προσέλευση.

ΘΕΜΑ 8ον : ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

Με το υπ΄ αριθμ. 632/10-01-2011 έγγραφο, το Νοσοκομείο Κορίνθου μας ενημέρωσε ότι κατατέθηκε στην υπηρεσία τους η αρ. πρ. 632/7-1-2011 αναφορά της ιατρού κλάδου ΕΣΥ Φαρμάκη Καλλισθένης, Δ/ντριας Αιματολογίας του Σταθμού Αιμοδοσίας –Μ.Μ.Α. του Νοσοκομείου Κορίνθου σχετική με εξαφάνιση της σφραγίδας της από 05-01-2011.

ΘΕΜΑ 9ον : ΕΟΦ

Πώληση συμπληρωμάτων διατροφής

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την απόφαση 931/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10α της ΚΥΑ Υ1/Γ.Π. 127962/03/2004 (ΦΕΚ 395Β΄/27-2-2004), το οποίο ορίζει ότι η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.

Κατά συνέπεια, ο ΕΟΦ προβαίνει σε ελέγχους και επιβολή κυρώσεων προς τους παραβάτες. Παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ