Δείτε και εκτυπώστε την Κατάσταση που υποβάλλουμε στη Δ/νση Υγιεινής κάθε χρόνο, μέχρι 15/1/14, μία για τη Νομαρχία και μία για το φαρμακείο. Κατάσταση απογραφόμενων Ναρκωτικών

Δείτε και εκτυπώστε την Κατάσταση που υποβάλλουμε στη Δ/νση Υγιεινής κάθε χρόνο, μέχρι 15/1/14, μία για τη Νομαρχία και μία για το φαρμακείο.

Κατέβαστε (PDF, 109KB)

Κατέβαστε (PDF, 9KB)