Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 298 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε: 1- Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΟΠΥΥ για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των συμβάσεων ιδιωτικών... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 298

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε:

1- Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΟΠΥΥ για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των συμβάσεων ιδιωτικών φαρμακείων από τη Διεύθυνση Φαρμάκου στη Διεύθυνση Συμβάσεων,

2- Παράρτημα με αναλυτικές οδηγίες της Διεύθυνσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ για:

•Τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τις συμβάσεις νεοϊδρυόμενων ιδιωτικών φαρμακείων, με εγγραφή τους στις ιστοσελίδες ΚΜΕΣ και e-ΔΑΠΥ,

•Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΟΠΥΥ (και των Συλλόγων) όταν προκύπτουν αλλαγές στην εταιρική μορφή και στη μετοχική σύνθεση των εταιρειών φαρμακείων,

•Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΟΠΥΥ για τη γνωστοποίηση των αλλαγών στο λογαριασμό ΙΒΑΝ, τη διεύθυνση του φαρμακείου, στον ορισμό ή αντικατάσταση του υπευθύνου φαρμακείου κ.λ.π.

•Τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην περίπτωση θανόντος φαρμακοποιού

«Στα πλαίσια της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων, για τα ανωτέρω δικαιολογητικά και την διαδικασία που απαιτούνται για την εγγραφή των ιδιωτικών φαρμακείων στο Αρχείο Μητρώου Φαρμακείων, που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, οι φαρμακοποιοί – μέλη των συλλόγων θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται σχετικά από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους
της περιφέρειάς τους».

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα τα μέλη σας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ      ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ