Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 5291 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης Θέμα: «Χορήγηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων από όλα τα... Επιστολή προς Υπ. Υγείας για χορήγηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων από όλα τα φαρμακεία της ελληνικής επικράτειας

 

Αθήνα, 06 Δεκεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 5291

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης

Θέμα: «Χορήγηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων από όλα τα φαρμακεία της ελληνικής επικράτειας»

Κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ Α ́ 238) ορίζεται ότι η συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων εντάσσεται πλήρως στο καθεστώς της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ν. 3892/2010 (Α’ 189) και ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω άρθρου, όπως ο καθορισμός των ιατρών που έχουν το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των ανωτέρω φαρμάκων και εξετάσεων, ο καθορισμός των φαρμακοποιών που εκτελούν τις άνω συνταγές και ο τρόπος διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Θεωρούμε δεδομένο ότι στην ως άνω απόφασή Σας θα προβλέπεται ότι το σύνολο των φαρμακείων της ελληνικής επικράτειας θα έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης των συνταγών των αντιρετροϊκών φαρμάκων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έχει θεσπισθεί μία ανεπίτρεπτη διάκριση εις βάρος των φαρμακοποιών που θα στερούνται το σχετικό δικαίωμα, η οποία αντίκειται στην φαρμακευτική νομοθεσία και φυσικά δεν μπορεί να γίνει δεκτή από τους φαρμακοποιούς και τον Π.Φ.Σ..

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον Σας και την άμεση ανταπόκρισή Σας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ