Αγαπητά φαρμακεία – μέλη, Με αφορμή την επίσημη έναρξη του εποχικού εμβολιασμού κατά της γρίπης, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και εφέτος (δαπάνη... ΦΣΚ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2021

 

Αγαπητά φαρμακεία – μέλη,

Με αφορμή την επίσημη έναρξη του εποχικού εμβολιασμού κατά της γρίπης, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και εφέτος (δαπάνη του Διανεμητικού Λογαριασμού), αποκομιδή των μολυσματικών αποβλήτων που θα απορρίπτουμε υποχρεωτικά στα ειδικά κίτρινα κυτία.

Νέα κυτία μολυσματικών αποβλήτων θα σας παραδοθούν κατά την υποβολή των συνταγών σας μηνός Οκτωβρίου στα γραφεία του Συλλόγου, ΕΝΩ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Για τον ΔΙΛΟΦΑΚΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΚΩΝΗ                    ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ