Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 4210 Αξιότιμε κ. Υποδιοικητά, Σε συνέχεια της συναντήσεως μας στα γραφεία του ΕΦΚΑ σας αποστέλλουμε καταστάσεις με... ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 4210

Αξιότιμε κ. Υποδιοικητά,

Σε συνέχεια της συναντήσεως μας στα γραφεία του ΕΦΚΑ σας αποστέλλουμε καταστάσεις με οφειλές προς φαρμακοποιούς που αφορούν ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και που από υπαιτιότητα των ταμείων έχουν χαθεί τα φυσικά παραστατικά (τιμολόγια κλπ) και δεν έχουν εξοφληθεί.

Στο αρχείο Excel υπάρχουν ξεχωριστές καρτέλες για κάθε Φαρμακευτικό Σύλλογο και καταγράφονται η επωνυμία του φαρμακείου, το ΑΦΜ του, το ασφαλιστικό ταμείο, το αιτούμενο ποσό, ο αριθμός τιμολογίου και η ημερομηνία αποστολής του. Τα στοιχεία έχουν σταλεί από τον κάθε τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι μετά την ψήφιση του Νόμου περί παράτασης πληρωμής οφειλών των ταμείων που συγχωνεύτηκαν με τον ΕΦΚΑ, το σχετικό αρχείο έχει σταλεί από τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ και έχει γίνει η εκκαθάριση προ μηνών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες εξόφλησης των φαρμακοποιών.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ