Συνάδελφοι, Κατόπιν επικοινωνίας με τα εμβολιαστικά κέντρα που σταδιακά εντάσσονται μέσω κινητών μονάδων ή ιδιωτών ιατρών στον κατ‘ οίκον εμβολιασμό κατά COVID 19,... Πληροφορίες για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό στην Κορινθία

 

Συνάδελφοι,

Κατόπιν επικοινωνίας με τα εμβολιαστικά κέντρα που σταδιακά εντάσσονται μέσω κινητών μονάδων ή ιδιωτών ιατρών στον κατοίκον εμβολιασμό κατά COVID 19, σας υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησής του είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον προσωπικό ιατρό έκαστου ενδιαφερόμενου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ιατρική βεβαίωση για κατοίκον εμβολιασμό)

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους συμπολίτες μας που σας απευθύνονται με το παραπάνω αίτημα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Σημειώνουμε δε ότι ο κατ’ οίκον εμβολιασμός κατά CoVID-19 αφορά στις κατηγορίες πολιτών στις οποίες πιστοποιείται:

-Νόσος τελικού σταδίου

-Σοβαρό Α.Ε.Ε. που έχει σημαντική έκπτωση βασικών δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής

-Παραπληγία, τετραπληγία, ημιπληγία -Νόσος Πάρκινσον προχωρημένου σταδίου

Άνοια προχωρημένου σταδίου

-Γεροντική εξασθένηση /αδυναμία.

-Σοβαρές κακώσεις ατυχήματος

-Σοβαρές ορθοπεδικές / ρευματολογικές παθήσεις που έχουν επιφέρει σοβαρού βαθμού έκπτωση κινητικότητας

-Βαριά ψυχική νόσος

-Βαριά νοητική νόσος

Άλλο παθολογικό αίτιο που έχει οδηγήσει μόνο του ή σε συνδυασμό σε αδυναμία μετακίνησης

Κατά συνέπεια δικαούχος κατ’ οίκον εμβολιασμού δύναται να είναι:

-Ο πολίτης που έχει σημαντικού βαθμού έκπτωση της λειτουργικότητας που δεν του επιτρέπει να μετακινηθεί χωρίς υποστήριξη.

-Ο πολίτης που βρίσκεται σε μόνιμο κλινoστατισμό και δύναται να μετακινηθεί μόνο με φορείο.

-Ο πολίτης που έχει βαριά ψυχική ή νοητική νόσο με συνέπεια η έξοδος από το οίκημα του να συνδέεται με σημαντική αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς.

Επισυνάπτεται η αναρτημένη ενημέρωση στο emvolio.gov.gr για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό.

Για τον Φ.Σ. Κ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ            ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

*Δείτε τις πληροφορίες για το κοινό πατώντας ΕΔΩ