Σχετικά με τη διάθεση self tests ισχύουν τα εξής: 1) Από 14 έως 19 Ιουνίου διανομή 3 self test από τα φαρμακεία όλης... ΗΔΙΚΑ: Διάθεση self test για την εβδομάδα 14 έως 19 Ιουνίου

 

Σχετικά με τη διάθεση self tests ισχύουν τα εξής:

1) Από 14 έως 19 Ιουνίου διανομή 3 self test από τα φαρμακεία όλης της επικράτειας (πλην ΠΕ Αχαΐας) σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους 18-30 ετών.

2)  Από 14 έως 19 Ιουνίου, ειδικά στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Φαρμακοποιών έχει συμφωνήσει -μετά από έκτακτη συνεδρίασή του στις 11/6/2021- να διαθέσει, πέραν των self test που αναλογούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, και 3 self test σε όσους εργαζόμενους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν κατά την εβδομάδα 7 έως 12 Ιουνίου.

3) Τέλος, από 14 έως 19 Ιουνίου, στην ΠΕ Αχαΐας, όπου ο τοπικός σύλλογος έχει ανακοινώσει ότι σταματάει τη διάθεση, η διανομή των 3 self test στην εκπαιδευτική κοινότητα θα γίνει απευθείας από τις σχολικές μονάδες, με οδηγίες που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας.

Η λειτουργία του Συστήματος Διάθεσης self test θα ανασταλεί από το Σάββατο 19/6/2021 στις 17:00 έως τη Δευτέρα 21/6/2021 στις 8:00.

Αναρτήθηκε:13/6/21 – 10:59 π.μ.