Αθήνα, 31.3.2021 Αρ. Πρωτ. 1602 Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Θέμα: Επιστροφή εσφαλμένως παρακρατηθέντος clawback Όπως σας είχαμε ενημερώσει τα λανθασμένως παρακρατηθέντα... Επιστροφή εσφαλμένως παρακρατηθέντος clawback

 

Αθήνα, 31.3.2021

Αρ. Πρωτ. 1602

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: Επιστροφή εσφαλμένως παρακρατηθέντος clawback

Όπως σας είχαμε ενημερώσει τα λανθασμένως παρακρατηθέντα ποσά clawback για aerochamber κλπ θα επιστραφούν . Στην ατομική καρτέλα των συναλλασσομένων υπάρχουν νέες βεβαιώσεις χωρίς το ποσό που εσφαλμένα παρακρατήθηκε και θα
επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία αυτή θα γίνει με έγκριση του μεθεπόμενου ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και θα υπάρχει νεώτερη ενημέρωση.

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΒΑΛΤΑΣ                ΖΗΚΑΣ