Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της... Ισχύοντα μέτρα καραντίνας νομού Κορινθίας από 16/3 έως 21/3

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ Β 996/13.3.2021),

Η Κορινθία παραμένει στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Η γενική κυκλοφορία επιτρέπεται μέχρι τις 19:00. Τα υπόλοιπα μέτρα παραμένουν ως είχαν:

1) Ωράριο φαρμακείων: «Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις». Άρα τα Φαρμακεία συνεχίζουν να εξαιρούνται των μέτρων για το ωράριο καταστημάτων. Τα υπόλοιπα καταστήματα κλείνουν στις 18:30.

2) Ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης). Δεν περιλαμβάνει το προσωπικό της επιχείρισης

3) Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Τί εξακολουθεί να ισχύει στις μετακινήσεις:

Κωδικός 2: «δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα/επιχείρηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας και μόνο εντός των ορίων του οικείου Δήμου ή σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων από την οικία του μετακινούμενου». Τα φαρμακεία/ιατρεία δεν εμπίπτουν σ’ αυτή τη ρύθμιση (κωδικός 1)

Κωδικός 6: «θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου»

Κωδικός 3: «ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή και μόνο εντός των ορίων του οικείου Δήμου ή σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων από την οικία του μετακινούμενου»