Συνάδελφοι, Βάσει της ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-2-21, με ισχύ από 11/2 έως και 1/3/2021, «Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με... Ενημέρωση για το ωράριο λειτουργίας Φαρμακείων έως και 1/3/2021

 

Συνάδελφοι,

Βάσει της ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-2-21, με ισχύ από 11/2 έως και 1/3/2021, «Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις». Επομένως από 11/2 δύναται να επαναφέρεται σε ισχύ από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη το αρχικώς εγκεκριμένο ωράριο εκάστου Συλλόγου για το έτος 2021.

Ως εκ τούτου από τη Δευτέρα 15/2 επανατέθηκε σε ισχύ το κανονικό ωράριο των φαρμακείων του ΦΣΚ, όπως αυτό έχει οριστεί για κάθε περιοχή (μέχρι 21:00). Το διευρυμένο ωράριο σε ισχύ είναι το δηλωμένο για το τρέχον δίμηνο.

Έως 1/3/2021, ανεξαρτήτως από την ένταξη ή/και παύση ένταξης Περιφερειακών Ενοτήτων στην κόκκινη ζώνη (επιδημιολογικά), εξακολουθεί να ισχύει η προαναφερόμενη ΚΥΑ, η οποία δεν εμπεριέχει υποχρεωτικό κλείσιμο των φαρμακείων όπως για τα υπόλοιπα καταστήματα (στις 20:30 ή στις 17:30 αναλόγως της Περιφερειακής Ενότητας), σε αντιδιαστολή με όσα προβλέπονταν στις προηγούμενες τρεις διαδοχικές ΚΥΑ (από 18/1 έως και 8/2) που ανέφεραν υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακείων, οπότε και εφαρμόσαμε το προηγούμενο διάστημα.

Για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας, ισχύει η από 20/2 έως και 1/3/2021 γενική απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18:00. Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και των ιατρείων δεν δεσμεύεται από την ισχύουσα ΚΥΑ.

Σε επικοινωνία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας, λάβαμε ενημέρωση για την πλήρη δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας των ιατρείων κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού καθ’ όλη την ημέρα και τις απογευματινές ώρες.

Συνοψίζοντας,

Για το χρονικό διάστημα από 20/2 έως και 1/3/2021 τα φαρμακεία του Συλλόγου, του Δήμου Κορινθίων και Νεμέας συμπεριλαμβανομένων, δεν υποχρεούνται σε μεταβολή του ανώτερου ορίου λειτουργίας τους που είναι έως τις 21:00, αναλόγως της περιοχής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΚΩΝΗ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ