Σ. Κλοκώνη: «Σε αναμονή ο εμβολιασμός στο νομό Κορινθίας»