Αθήνα, 8/2/2021 Αρ. Πρωτ. 638   Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε την υπ .αριθμ. 592/4.2.2021 επιστολή προς... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

 

Αθήνα, 8/2/2021

Αρ. Πρωτ. 638

 

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ .αριθμ. 592/4.2.2021 επιστολή προς την Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κυρία Θεανώ  Καρποδίνη σχετικά με το θέμα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι μπορούμε να εκδίδουμε συνεχόμενες ασφαλιστικές ενημερότητες με διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου μετά από διαδοχικές αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ισάριθμες περιπτώσεις υποβολών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι 6 μήνες.

Εξάλλου σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με την διοίκηση του ΕΦΚΑ  και την οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώθηκαν τα ανωτέρω .Ο νόμος περί εξάμηνης ισχύος  των ασφαλιστικών ενημεροτήτων δεν έχει καταργηθεί και έχουν ήδη σταλεί Οδηγίες στις Περιφερειακές Διευθύνσεις από την προηγούμενη εβδομάδα.

Η νέα αυτή ρύθμιση  που αφορά τις ασφαλιστικές ενημερότητες ισχύει για όλους (ελεύθερους επαγγελματίες , επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα) όπως αντίστοιχα ισχύουν και εφαρμόζονται για όλους οι διατάξεις για τις φορολογικές ενημερότητες.

Φυσικά θεωρούμε  ότι είναι μια εντελώς γραφειοκρατική διαδικασία που δεν κατανοούμε τον λόγο που νομοθετήθηκε.

Οι ανεύθυνες και αποπροσανατολιστικές όμως «ενημερώσεις» περί του αντιθέτου μόνο προβλήματα προκαλούν στον κλάδο.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

Απόστολος Βαλτάς                                         Σεραφείμ Ζήκας

 

Αθήνα, 4/2/2021

Αρ. Πρωτ. 592

Προς

την Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ,
κ. Θεανώ Καρποδίνη
Κοινοποίηση:

Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
κ. Γεώργιο Αγγούρη

Αξιότιμη κ. Διοικήτρια,
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η νέα απόφαση του Yπουργείου Εργασίας με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η Υπουργική Απόφαση («Διαδικασία χορήγησης και περιεχομένου του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής
του e-ΕΦΚΑ»)

Μια εκ των τροποποιήσεων είναι ότι στο τέλος του άρθρου 4, της υπ ́αρ. 15435/913/16-04-20 προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Κάθε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας μπορεί να προσκομιστεί σε μια μόνο συναλλαγή και σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα για τις συναλλαγές αποδεικτικά».

Αυτό καταργεί ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, όπου ένα φαρμακείο ασφαλιστικά ενήμερο, εξέδιδε ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ έξι μηνών και η ενημερότητα αυτή για τους επόμενους έξι μήνες μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως φωτοτυπία της πρωτότυπης κατά τις
υποβολές συνταγών σε διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και στον ΕΟΠΥΥ.

Δυστυχώς καμιά Υπηρεσία δεν μας ενημέρωσε – ούτε ο ΕΟΠΥΥ, ούτε ο ΕΦΚΑ – για την εφαρμογή αυτού του νομού, η οποία ανατρέπει την μέχρι τώρα διαδικασία υποβολής ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

Όταν έγινε γνωστό προ τριών ημερών το παραπάνω άρθρο του ΦΕΚ , διαπιστώθηκε ότι ο ΕΦΚΑ δεν είχε ακόμη ενεργή εφαρμογή για την ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων για τις περιπτώσεις των αναπόγραφων (φαρμακεία που δεν έχουν
υπάλληλους). Κατά αυτόν τον τρόπο αυτοί οι συνάδελφοι αδυνατούσαν να εκδώσουν ασφαλιστικές ενημερότητες, μέχρι αργά το απόγευμα χθες (!)οπότε και λειτούργησε η εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ εφαρμόζοντας το άρθρο του νόμου, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν έχει καταργηθεί η εξάμηνη ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων, ενημέρωναν τα φαρμακεία ότι οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να εκδίδονται παραμονές των υποβολών κάθε μήνα και δεν αποδεχόντουσαν την υποβολή συνταγών !!

Είναι εκτός κάθε λογικής, κατά τις ημέρες που οι φαρμακοποιοί υποβάλλουν τις συνταγές ΕΟΠΥΥ μηνός Ιανουάριου να ζητείται να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές, χωρίς προηγουμένως όπως σας αναφέραμε, να λειτουργεί εγκαίρως η εφαρμογή του ΕΦΚΑ για αυτές τις περιπτώσεις ασφαλιστικών ενημεροτήτων και από την άλλη οι ΠΕΔΥ να απαιτούν από τους φαρμακοποιούς πράγματα που δεν ισχύουν και οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ανά την
Ελλάδα να κλείνουν ραντεβού για την επίλυση των θεμάτων των φαρμακοποιών τουλάχιστον μια εβδομάδα αργότερα !!

Ο ΦΣ Αττικής και ο ΦΣ Θεσσαλονίκης με έγγραφα τους μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει τη συλλογή των συνταγών των μελών μέσω courier ώστε να μπορέσουν να κατατεθούν εμπρόθεσμα, και ως εκ τούτου οι συνάδελφοι έχουν ήδη συμπεριλάβει στους φακέλους των συνταγών τις φωτοτυπίες των ασφαλιστικών ενημεροτήτων προηγουμένης έκδοσης με εξάμηνη ισχύ όπως έκαναν έως τώρα.

Κυρία Διοικήτρια,

Δεν είναι δυνατόν τις ημέρες που υποβάλλουν οι φαρμακοποιοί τις συνταγές τους να ζητείται να εφαρμοστούν τέτοιες αποφάσεις.

Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένο ότι για την υποβολή αυτού του μήνα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ισχύσει για τις ασφαλιστικές ενημερότητες το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα και ζητούμε την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Πέραν αυτού, θεωρούμε ότι το άρθρο αυτού του νόμου, και εν μέσω πανδημίας μόνο προβλήματα δημιουργεί και αδυνατούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο νομοθετήθηκε.

Οι φαρμακοποιοί της Ελλάδος, αδυνατούν αυτήν την εποχή που βρίσκονται στις επάλξεις παρέχοντας υπηρεσίες υγείας, να επιβαρύνονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλονται σαν τετελεσμένο γεγονός. Προσβάλουν τη συνολική συμβολή μας και τον επιστημονικό μας ρόλο, σε αυτήν την δύσκολη εποχή που διανύουμε.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

Απόστολος Βαλτάς                                         Σεραφείμ Ζήκας