Αθήνα, 24/11/2020 Αρ. Πρωτ. 4751 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας Μετά από αίτημα του ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ νομοθετήθηκε ρύθμιση περί παράτασης... ΠΦΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

 

Αθήνα, 24/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4751

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

Μετά από αίτημα του ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ νομοθετήθηκε ρύθμιση περί παράτασης ισχύος των συνταγών λόγω του COVID , με τον Ν. 4737 άρθρο 23 παρ 2 μέχρι 31/12/2020, που αφορά τις μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές με σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες

Ο νόμος απαιτούσε έγκριση από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ , το οποίο ενέκρινε και απέστειλε σήμερα στην ΗΔΙΚΑ την σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Η ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε ότι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα ολίγων ημερών για την ενημέρωση των συστημάτων.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΒΑΛΤΑΣ                         ΖΗΚΑΣ