Ενημέρωση για το νέο μέτρο από τον ΠΦΣ: OΛA TA ΦAPMAKEIA (ΣYMΠEPIΛAMBANOMENΩN KAI TΩN ΔIEYPYMENΩN) EINAI YΠOXPEΩTIKA KΛEIΣTA META TIΣ 20:30. AΠO TIΣ... Από σήμερα Παρασκευή 13/11 κλείνουμε στις 20:30

 

Ενημέρωση για το νέο μέτρο από τον ΠΦΣ:

OΛA TA ΦAPMAKEIA (ΣYMΠEPIΛAMBANOMENΩN KAI TΩN ΔIEYPYMENΩN) EINAI YΠOXPEΩTIKA KΛEIΣTA META TIΣ 20:30. AΠO TIΣ 20:30 ΛEITOYPΓOYN MONO TA EΦHMEPEYONTA.( KYA APIΘM. Δ1A/ΓΠ.OIK. 72687/12.11.2020.- IΣXYΣ AΠO TIΣ 13 NOEMBPIOY 2020 EΩΣ KAI TIΣ 30 NOEMBPIOY 2020 KAI ΩPA 6.00.). ΣTA EMAILS ΣAΣ ΘA AΠOΣTAΛEI H KYA.

Και η ανακοίνωση του Νομικού Συμβούλου του ΠΦΣ:

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4586

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.30»

 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899)» (ΦΕΚ Β΄ 4999/12.11.2020), την οποία σας κοινοποιούμε, όλα τα φαρμακεία (συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων που λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, ήτοι τα διευρυμένα φαρμακεία) παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά μετά τις 20.30.

Συνεπώς, μετά τις 20:30 τις καθημερινές ημέρες, και μετά τις 20:00 το Σάββατο, και μέχρι τις 08:00 την επόμενη ημέρα, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί να εφημερεύουν. Ουδέν άλλο φαρμακείο.

Η ως άνω ΚΥΑ ισχύει από την 13η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00 (άρθρο 4).

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση,

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687/12.11.2020