Ενημερώνουμε για τη διενέργεια ΔΣ του ΦΣΚ, την Τρίτη 22/9 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συλλόγου Δείτε την πρόσκληση της Προέδρου του... Πρόσκληση σε ΔΣ του ΦΣΚ

 

Ενημερώνουμε για τη διενέργεια ΔΣ του ΦΣΚ, την Τρίτη 22/9 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συλλόγου

Δείτε την πρόσκληση της Προέδρου του ΦΣΚ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΣ Κορινθίας την 22η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του ΦΣ Κορινθίας στην οδό Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο με θέματα:

  1. Αποδοχή ποσού αναμόρφωση προύπολογισμού
  2. Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (software)- Εξέταση προσφορών
  3. Πώληση των γραφείων επί της Απ. Παύλου 20-24: χρονοδιάγραμμα ενεργειών
  4. Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΚΩΝΗ