Αθήνα 21.08.2020 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας παραθέτουμε εκ νέου την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Α/21/9932 / 6.04.2020 αναφορικά με την εκτέλεση  άυλων γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ,  τις... Οδηγίες Εκτέλεσης Άυλων Γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ

 

Αθήνα 21.08.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε εκ νέου την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Α/21/9932 / 6.04.2020 αναφορικά με την εκτέλεση  άυλων γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ,  τις οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς και το Έντυπο παραλαβής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εκ του ΠΦΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΗΣ ΠΝΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ eDAPY

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Συνολικά δείτε και ΕΔΩ