Με έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου ενημερωθήκαμε για την απώλεια σφραγίδας του Ιατρού Γαστρεντερολόγου Βασιλείου Χαράλαμπου του Θωμά με θέση Ε.Β. από 16-7-2020. ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

Με έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου ενημερωθήκαμε για την απώλεια σφραγίδας του Ιατρού Γαστρεντερολόγου Βασιλείου Χαράλαμπου του Θωμά με θέση Ε.Β. από 16-7-2020.