Αθήνα , 1.07.2020 Αρ. Πρωτ. 2386 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στις 23.06.2020 απεστάλλει στον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη... Ενημέρωση σχετικά με την λήξη προθεσμιών στις 30.06.2020

 

Αθήνα , 1.07.2020

Αρ. Πρωτ. 2386

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 23.06.2020 απεστάλλει στον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια,  έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 2234) αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργείου να δοθεί παράταση στις προθεσμίες για:

  • Τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους χρονίως πάσχοντες και εκτέλεσης τους ( Άρθρο 49 της ΠΝΠ 68Α/ 20.03.2020)
  • Τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ edapy ( Άρθρο 53 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020)
  • Μη υποχρέωση θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό ( ΕΟΠΥΥ- ΔΒ3Ε/427/οικ.12459/13.05.2020)
  • Μη υποχρέωση ύπαρξης στρογγυλής σφραγίδας του Νοσοκομείου, της κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.ΕΔ.Υ, για συνταγές που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Δομές. ( ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/7/3.4.2020)

Δεδομένου ότι το Υπουργείο δεν έχει ενημερώσει σχετικά , τα ανωτέρω από σήμερα 1.07.2020 δεν είναι σε ισχύ.

Επιπρόσθετα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με εγκύκλιο που απέστειλε στις 28.05.2020 ενημέρωνε πως η καταλυτική  ημερομηνία για την μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα γίνονταν δεκτές συνταγές φαρμάκων τόσο ηλεκτρονικές όσο και χειρόγραφες είναι η 30η Ιουνίου 2020 και επισήμανε πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση της.

Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ με έγγραφό του (Αρ. Πρωτ. 5305/30.06.2020) ανακοίνωσε νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30.09.2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020, έχει παραταθεί έως την 30.09.2020.

Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφο του ενημερώνει ότι η αποστολή φυσικού αρχείου των υποβολών edapy μηνός Ιουνίου 2020 δεν θα γίνει από την 1.07.2020 αλλά από ημερομηνία που θα καθορίσει ο Οργανισμός με νεότερη ανακοίνωση.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο       ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΑΥΦΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ